Jdi na obsah Jdi na menu
 


Mince

26. 11. 2009
 
 
         Nález antických mincí v Hrozové.
 
Podle sdělení MUDr. Jaromíra Kaluse, byly při geologickém průzkumu v povrchové vrstvě na levém břehu hrozovského potoka před splavem v Hrozové v květnu 1950 nalezeny Fr. Brennerem
4 bronzové mince, které byly zaslány k určení do Národního musea. Průvodní materiál nebyl nalezen žádný.
     1. Zeugitanie, Karthago /cca 241 – 136 př. Kristem   
         Líc: hlava Persephony v levo s věncem klasů
              Rub:hlava koně v pravo, v pravém poli tečka. Mu"ller, Numismatigue de l´Ancienne Afrigue II. P 101 No 276 – 277.    Mince je špatně zachovalá!
 
      2. Byzanc, Justin ii. /565- 578/
               Líc: (DN( IVSTI   NVSP /PA/ Poprsí císaře zpříma v helmě a pancíři
                      Rub: V TI - S NI                                                                                                                                     
10 nummů, mince. Karthago, Tolstoj, Vizantijskija monecty č. 51                  
 
   3. Byzanc, Heraklius /610 – 614 /
               Líc:/ DNERAC/ LIOPPAV Poprsí císaře ve vojenské plášti zpříma, s korunou na hlavě, v pravici drží globus s křížem. 
               Rub: X.X / - 20 nummů / nad čísly je kříž, v levo hvězda, v pravo průměr 5, pod čarou KRTG. Minc. Kartago. Tolstoj, č80
                                                                                          
       4. Byzanc, Konstans ii. / 641-668 /
                 Líc: Poprsí Konstance ii. / s dlouhým vousem / a Konstantina IV. Zpříma, mezi nimi kříž.
                 Rub: Stojící postava / Heraclius / zpříma, v pravo od ní M /-40 /nummií /, nad písmenem monogram. Minc. Karthago. Tolstoj, Wroth, Sabatier- .
Nález je pozoruhodný z různých hledisek: je to jediný nález mincí ze 7. stol. na území Čech a Moravy o něco mladší než tento je poklad ze Zeminaského Vrbovku / jehož mincovní část zpracoval P. Radoměrský /, jediný nález byzantských mincí ze 7. stol na Slovensku. Další pozoruhodnost je výskyt řecké mince ze 3.- 2 stol před Kristem spolu s mincemi byzanskými ze 6 -7. stol po Kristu. Konečně velmi zajímavé je, že veškeré mince pocházejí z Karthaga. Z čistě numismatického stanoviska je důležtá poslední mince, která byla, jak se zdá, dosud neznámá.
Jelikož náleziště je přímo na hranicích Polska a je značně vzdáleno od jiných nalezišť antických mincí na území Čech a Moravy, bylo by nutné, aby byl tento nález zhodnocen ve spojitosti s nálezy polskými. Viz tab. vi. č. 4-5 / Eugen Pochitonov. Pozn. K numismatickému sborníku jsou přiloženy tabulky, kde jsou uvedené mince zobrazeny.
Zapsáno podle dopisu redakce deníku Lidová demokracie ze dne 1. 3. 1953 p. Dr. J. Blaschkem, řím. Katol.   faráři ve Sl. Rudolticích.
Viz. Numismatický sborník č.1 roč. 1953