Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vznik nahrávky CD

8. 12. 2009

Vznik nahrávky CD „Varhany z Osoblažska“

(Mgr. Ludmila Čajanová)

 

Když bylo v roce 2004 ustaveno občanské sdružení Královský stolec, nabídl se varhanář pan Štěpán Macháček z Krnova, že zprovozní staré varhany v hrozovském kostele tak, aby je bylo možno používat nejen při bohoslužbách, ale i při koncertech.

Tak vznikla tradice letních koncertů v předvečer hlavní rusínské pouti. Významnými interprety byli od počátku MgA. Petr Škarohlíd, hudební pedagog , dirigent a sbormistr z Opavy, bývalý šéfdirigent operety Národního divadla moravsko-slezského v Ostravě a jeho žák Eduard Müller ze Slezských Pavlovic. Později je zpěvem doprovázela Veronika Glötzerová z Třemešné, rovněž žačka pana Škarohlída. Tyto koncerty zpestřené průvodním slovem pro poučení posluchačů si záhy získaly velkou oblibu.

Po podobném vánočním koncertu dne 26. 12. 2006 ve Slezských Pavlovicích se na mne při večerním posezení u rodiny Müllerových obrátil Petr Škarohlíd s nápadem, zachytit zvuk varhan z Osoblažska pro budoucí pokolení na kvalitní CD, neboť většina varhan tohoto regionu byla již tehdy ve špatném stavu a zdálo se, že není šance na jejich opravu.

Návrh pana Škarohlída byl členy občanského sdružení Královský stolec akceptován a byly zahájeny práce na jeho realizaci. Paní Dagmar Návratová se ujala úkolu zajistit finanční spoluúčast jednotlivých obcí a fotografie pro přebal, paní Hana Klimošková byla pověřena zpracováním nákresů pro podvínky paličkování jednotlivých kostelů, Josef Čajan technickým zpracováním a přípravou pro tisk, Ludmila Čajanová obstaráním souhlasu u správců místních kostelů, navázáním kontaktu a získáním souhlasu k nahrávce v sousedních polských Goluszowicích, zajištěním odborného naladění varhan, kontaktováním nahrávacího studia, sepsáním doprovodného textu a finanční spoluúčastí města Krnova (souhlas městského zastupitelstva), neboť se jednalo vesměs o varhany firmy Rieger-Kloss Krnov. Jednotlivé obce připěly na nahrávku částkou 5 000.-Kč,

Ladění varhan se velmi vstřícně a s maximální zodpovědností ujal pan Boris Mettler, absolvent krnovské Střední umělecké školy varhanářské, o.p.s..

Na doporučení pana Škarohlída byl navázán kontakt s firmou ing. Jiljí Flanderky, JFL DIGITAL AUDIO z Ostravy a dne 8. 6. 2007 se konala první technická kontrola varhan v jednotlivých kostelích a příprava pro nahrávání. Samotné nahrávání bylo naplánováno na dny 5. – 7. července 2007.

Nahrávání proběhlo v devíti kostelích na Osoblažsku a v jednom kostele v Goluszowicích v Polsku, kde na varhany hrál a zpíval Józef Ganczarski. O materiální zajištění účastníků nahrávání (interpreti Petr Škarohlíd, Eduard Müller, Veronika Glötzerová a ing. Jiljí Flanderka) se starala převážně rodina Müllerových ve Slezských Pavlovicích. Nahrávání se za velké oběti účinkujících podařilo v plánovaném termínu realizovat. Další činnosti probíhaly v nahrávacím studiu v Ostravě. Také přebal a technické zpracování byly včas připraveny pro tisk, takže hotové CD „Varhany z Osoblažska“ mohlo být bez problémů nachystáno ke „křtu“ v den hrozovské pouti sv. Michaela archanděla dne 29. 9. 2007.

Tato událost byla pozitivně medializována, takže poutní slavnosti s požehnáním nového CD místním duchovním P. Marianem Nowakem a P. Petrikem z Olomouce se zúčastnilo velké množství lidí, přijeli i hosté z polských Goluszowic. Smutnou skutečností se stalo nečekané umrtí polského interpreta pana Ganczarského krátce před zveřejněním CD. Jím zazpívaná píseň „Ó Maria, sličná paní“ se tak stala jakousi malou hymnou poutní slavnosti.

O společenskou úroveň a pohoštění se skvěle postarala paní Dagmar Návratová. Při té příležitosti byli také odměněni sponzoři.

Starostkou města Krnova, paní Ramazanovou. bylo nabídnuto Mgr. Ludmile Čajanové, aby představila toto CD dne 21.12.2007 také v Koncertní síni sv. Ducha v Krnově u příležitosti „křtu“ nově vydané knihy „Krnov-město královského nástroje,“ jako vkusný doplněk této knihy, neboť „Varhany z Osoblažska“ pocházejí převážně z dílny krnovské varhanářské firmy. Slavnosti se zúčastnil také náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Petr Adamec.