Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kopule kostela - Uvedení

10. 10. 2011

Uvedení

V letech 2010-2011 probíhala oprava zdejšího kostela sv. archanděla Michaela, starého více než 700 let. Při té příležitosti byla snesena schránka ze špice kostelní věže, ale k našemu zklamání byla shledána prázdnou. Zda v ní někdy něco bylo, nevíme. Aby se tato situace v budoucnu neopakovala, vložili jsme do ní tuto zprávu.

 

Pro ty, co budou tuto zprávu číst, zaznamenáváme některé současné informace o Hrozové a jejich obyvatelích. Hrozová má v roce 2011, jako místní část obce Rusín, 17 stálých obyvatel. Dalšími obyvateli jsou chalupáři. Celá obec Rusín, včetně další místní částí Matějovice má 156 obyvatel. Ve volbách v roce 2010 byli do obecního zastupitelstva zvoleni: Jaroslav Kubánek, Dagmar Návratová (oba z Hrozové), Václav Říha, Eduard Ivanický a Martin Kučavík (všichni z Rusína).

Nejbližší pošta je ve Slezských Rudolticích. Hromadnou dopravu zajišťují autobusy na lince Krnov-Slezské Pavlovice. Unikátní úzkokolejná železniční trať Třemešná ve Slezsku – Osoblaha sice přes Hrozovou nevede, ale k zastávkám ve Slezských Rudolticích, Kobernu či Bohušově není zase tak nekonečně daleko. Nejužívanějšími jsou osobní automobily, které jsou prakticky v každé rodině. Obchod ani hospoda v Hrozové nejsou.

V roce 2009 jsme oslavili výročí 700 let od první zmínky o Hrozové (text listiny přikládáme). Ves se brzy stala, jako léno olomouckého biskupa, majetkem pánů z Fulštejna. Po nich následovali Sedlničtí z Choltic, Trachové z Březího, Lvi z Rožmitálu a Pinové z Friedentalu. Hrozovskou tvrz vypálili Švédové v třicetileté válce a její následovník – zámek – byl zbořen v 19. století. I „zámeček“, postavený na jeho místě jako sídlo správce statku, zanikl v 70. letech 20. století. Po 2. světové válce, ukončené v roce 1945, se kompletně vyměnilo obyvatelstvo, sudetské Němce vystřídali noví osídlenci z různých míst Československa a také Češi z Volyně. Hrozovští sedláci dvakrát neúspěšně zakládali JZD. Pro nedostatek pracovních míst se vesnice vylidňovala a až po roce 1989, po změně politického režimu, se situace změnila k lepšímu. Přibývá stálých obyvatel a řada domů se zvelebila. Hospodaří soukromá zemědělská farma Šteflových, č. 18 a vyrostla strojírenská dílna Sobkových, č. 35 (více o dějinách Hrozové v samostatném článku). V roce 2004 bylo založeno občanské sdružení Královský stolec, které život ve vsi výrazně aktivizovalo (o něm také více ve zvláštním článku). Velice příznivou událostí, vyvolanou procesem sjednocování Evropy, bylo otevření přeshraniční cesty z Rusína do polských Gadzowic, což ještě více podnítilo nadějně se rozvíjející turistiku na celém Osoblažsku. S pomocí polských kněží funguje nadále hrozovská farnost, spravována faráři ze Slezských Rudoltic.

V současné době zaznamenáváme historické i současné události na internetu, a to na adresách: www.obecrusin.cz, kralstolec.estranky.cz, historickasekce.blog.cz. Je vedena i písemná kronika obce Rusín, která je uložena na obecním úřadě.

Politická dramata, vyvolaná v nedávné historii v letech 1948, 1968 a 1989 vesnice přežila. Přejeme ji příští klidnější cestu a štěstí přežít do další, pro nás dnes neznámé, daleké budoucnosti.

Za všechny Hrozováky tuto zprávu zaznamenali Dagmar Návratová, č. 59 (bývalá pekárna) a Bohuslav Fajkus, č. 45 (bývalá fara).

V Hrozové, 19. srpna 2011