Jdi na obsah Jdi na menu
 


Pouť do Čenstochové

20. 1. 2010

Pouť do Čenstochové

Mgr.  Ludmila.Čajanová

 

Polskými poutníky je rusínská kaple již od svého vysvěcení v roce 1993 hojně navštěvována.Starosta Gadzowic Andrzej Rolinsky zorganizoval na oplátku společnou pouť do Čenstochové, která se uskutečnila v srpnu 2009.

Účast českých poutníků pomáhali zajišťovat také členové občanského sdružení Královský stolec. Přidalo se pár lidí z Rudoltic, Bohušova a Sl. Pavlovic, takže českou stranu reprezentovalo celkem 13 účastníků.

Proč našim polským sousedům na této pouti tolik záleží?

Čenstochovská bazilika je totiž pro Poláky nejvýznamnější a nejcennější národní, vlasteneckou a náboženskou památkou. Tam hledali Poláci útočiště v nejtěžších dobách svého národa, ve válkách, při ztrátě samostatnosti a svobody. Je to symbol víry a naděje tak hluboké, že čiší ze všech tváří přítomných poutníků – a že jich tu je na tisíce! Člověk se nikde nesetká s obyčejnou zvědavostí, či dokonce lhostejností. Ze všech tváří vyzařuje upřímné pohnutí a úcta. Snad bychom to mohli srovnat s podobným vztahem Čechů ke knížeti sv. Václavovi.

Obraz Matky Boží Čenstochovské (kopie visí v rusínské kapličce nad vchodem) má tisíciletou historii. Podle tradice namaloval původní obraz P. Marie s dítětem sv. Lukáš na desku stolu v domku Svaté rodiny. Tato deska byla ve 4. stol. převezena císařem do Cařihradu. V 10. stol. si ji vyprosil ruský kníže Lev a ve 14. stol. ji polský kníže Vladislav Opolczyk odvezl do Čenstochové na kopec zvaný Jasná Hora, kde byl v té době klášter řádu Paulinů.

Starobylý obraz přitahoval mnoho poutníků, kteří dávali klášteru cenné dary. To lákalo lupiče. Nejhůř se zachovali právě ti z Čech, Moravy a Slezska, když 14. dubna 1430 oloupili obraz P. Marie o cenné ozdoby, posekali tvář Madony šavlí a přitom rozlomili desku na tři kusy. Pozdější restaurátoři přenesli původní barvy z těchto desek a vytvořili co nejvěrnější kopii. Roku 1446 se lupičský útok opakoval. Zase to byli vojáci českého krále.(Člověk by skoro řekl, že Čechům by měl být vstup do baziliky zakázán…). Proto byl celý klášter obehnán důkladnými hradbami.

V době švédského obléhání se bránilo za hradbami kláštera 170 vojáků, 20 šlechticů a 70 mnichů proti 3000 vojáků generála Müllera. Přesto Jasná Hora dobyta nebyla. Tento úspěch podnítil celé Polsko k odboji proti Švédům a ti byli poraženi. Vděčný král Jan Kazimír dne 1. dubna 1656 ve lvovské katedrále zasvětil svou zemi pod ochranu Matky Boží Čenstochovské jako patronky Polska.

Trojlodní gotická bazilika skýtá také mnoho architektonických vzácností, muzea, výstavy, celý areál pak pouťové stánky a různé atrakce.

Po individuálních i společných jak duchovních tak světských zážitcích se vraceli účastníci zpět za nadšeného zpěvu přítomných malých dětí: „Toto je den, který dal nám Pán, veselme se a radujme se z něho…“

(L. Čajanová)