Jdi na obsah Jdi na menu
 


Občanské sdružení Královský stolec

 

Občanské sdružení „Královský stolec“ bylo založeno dne 4. dubna 2004 v Hrozové (místní část obce Rusín), z podnětu čtyř žen: Mgr. Ludmily Čajanové, Dagmar Návratové, Kamily a Marie Šteflových.

Předsedkyní byla zvolena Dagmar Návratová, místopředsedkyní Marie Šteflová, účetní Kamila Šteflová. Zpracováním stanov a úřední registrací byla pověřena Ludmila Čajanová.

Občanské sdružení si stanovilo za cíl oživit historii obcí na Osoblažsku, a podnítit občany k aktivitám směřujícím ke zkrášlení svého domova. Prioritami se staly opravy a úpravy drobných sakrálních i světských památek a obnova zapomenutých tradic.

Název byl vybrán podle kopce u Rusína nad Hrozovským potokem, kde Přemysl Otakar II. podle tradice při svém tažení na Prusy přehlížel své vojsko.

Členové občanského sdružení a jeho sympatizanti se zapojují do nejrůznějších činností dle svých schopností a možností. Sbírají archivní dokumenty, opravují drobné sakrální a světské památky (např. bývalá božítělová kaplička při vjezdu do Hrozové, varhany v hrozovském kostele, věžní hodiny, dřevěné a mramorové kříže u cest.)

Občanské sdružení se podílí také na úpravě vesnického prostředí, zpracovává a umisťuje informační skřínky, lavičky, upravuje vjezdy do obcí.

Organizuje společenské akce jako je setkávání rodáků, spolupracuje na přípravě rusínské pouti za účasti polských a německých krajanů, organizuje koncerty v hrozovském kostele, výlety pro místní děti, výstavy a soutěže žáků s regionální tématikou.

Významným přínosem pro aktivizaci místního obyvatelstva je pořádání kurzů paličkování v několika obcích. Díky kontaktům s německým spolkem žen pro paličkování osoblažské krajky v Ansbachu/SRN a spolupráci s Textilní školou v Krnově bylo možno obnovit tradici paličkování osoblažské krajky, která měla před sto lety své středisko v Osoblaze.

Významným úspěchem občanského sdružení v roce 2005 byla spolupráce na projektu „Výsadba stromové aleje“ podél cyklistické trasy Pelhřimov – Hrozová. Zpracováním projektu, který vzešel z podnětu rodáka Waltra Titze, byl pověřen ing. Petr Ondruška. Po dvouletém úsilí získal projekt grant od Agentury pro ochranu přírody v Ostravě v hodnotě 200 000,- Kc.

Činnost roku 2006 byla zahájena přípravou výstavy fotografií „Z domova domů“ v Synagóze v Krnově ve spolupráci s Maticí slezskou a Klubem českých turistů. Výstava obsahovala fotografickou dokumentaci všech národností (Němci, volyňští Češi, Poláci, Řekové, Rómové, Vietnamci…), které v historii Krnova prošly tímto městem.

Nejvýznamnějším počinem roku 2007 bylo zpracování a vydání CD „Varhany z Osoblažska“. Do realizace byli zapojeni: Petr Škarohlíd, Eduard Müller, Veronika Glötzerová, Jiljí Flanderka a Józef Ganczarski, varhaník sousední polské obce Goluszowice.

Ve spolupráci s německými rodáky z občanského sdružení Jägerndorfer Heimatkreis byly opraveny historické německé náhrobky na hřbitově v Hrozové.

Rok 2008 se nesl ve znamení překvapivého objevení hrozovské Madony ve Slezském muzeu v Opavě, sochy z 15. stol., která původně stála v jedné z hrozovských kaplí a v 50. letech minulého století odtud za nevyjasněných okolností zmizela.

Rok 2009 byl rokem jubilejním. Občanské sdružení připravilo oslavy „700 let první písemné zmínky o Hrozové“. K této příležitosti bylo zadáno vyhotovení nové sochy hrozovské Madony, která byla umístěna do původní kaple. Slavnosti vysvěcení nového kříže u cesty směrem na Slezské Rudoltice se zúčastnili také zahraniční hosté, krajané z Německa a polští sousedé.

Občanské sdružení spolupracuje s Obecními úřady a občanskými sdruženími z tohoto regionu (Slezské Rudoltice, Dívčí Hrad, Bohušov, Osoblaha, Hlinka, Krnov, Prudnik).

Podrobnější informace viz Výroční zprávy.

Zapsala: Mgr. Ludmila Čajanová