Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ovoce k lidem, lidé do sadů

18. 3. 2010

Ovoce k lidem, lidé do sadů

Informace o projektu – zkrácená verze

Tématem projektu jsou ovocné stromy, a to nejen jakožto dárci plodů, ale také jako součást mnoha tradic a významných krajinných prvků.

Projekt bude naplněn těmito aktivitami:

zmapování historicky, krajinářsky či jinak významných alejí, sadů a jiných prvků v nichž jsou přítomny ovocné stromy

propagace ovocnářství jako součásti místního kulturního a přírodního dědictví, zmapování stávající infrastruktury – moštárny, palírny, podniky zabývající se zpracováním ovoce..., jejich propagace formou příručky pro spotřebitele, společné propagace na akcích v rámci projektu

vzdělávání v oboru pěstování a zpracování ovoce – ovocnářský kurz, pěstování méně známých druhů ovoce, exkurze do starých sadů, za zpracovateli ovoce, příklady výsadby genofondového sadu…

nalezení a prezentace doplňkových turistických cílů v rámci tzv. „Ovocné stezky“ – propagace formou informačních tabulí, publikace a webové stránky

 

Krátké představení výstupů projektu:

publikace

prezentace mapování území – krajinných prvků se zastoupením ovocných stromů, místních tradic

seznam pěstitelů a zpracovatelů ovoce, včetně map, adres a kontaktů

terminář akcí – výstavy, slavnosti atd.

vhodné druhy a odrůdy ovoce pro pěstování na území obou MAS

návody výsadby a péče o ovocné stromy, zpracování ovoce, recepty

 

propagační panely, letáky a plakáty

tématicky zaměřené – program akcí projektu, ovocná stezka, pěstitelé a zpracovatelé ovoce na sledovaném území, kontakty, staré a krajové odrůdy ovoce na sledovaném území, netradičo ní druhy ovoce

 

webová stránka

prezentace mapování území – krajinných prvků se zastoupením ovocných stromů

přehled pěstitelů a zpracovatelů ovoce, včetně map, adres a kontaktů

informace o akcích – výstavy, slavnosti atd.

vhodné druhy a odrůdy ovoce pro pěstování na území obou MAS

návody výsadby a péče o ovocné stromy, zpracování ovoce, recepty

 

 

 

 

lokální propagační akce

propagační akce proběhnou v 16 obcích formou prezentace cílů projektu, propagace Ovocné stezky, pěstitelů a zpracovatelů ovoce v okolí, bude vytvořen doprovodný program,

ukázky jednotlivých druhů ovoce,

ukázky zpracování ovoce, ochutnávky, soutěže a hry pro děti

řada těchto propagač ních akcí bude součo ástí tradičních místních aktivit – výstavy ovoce, obecní slavnosti atd.

 

 

 

 ovocná stezka

na základě mapování území vznikne tzv. Ovocná stezka virtuálně propojující celé území, prezentovaná na webové stránce, v propagačních publikacích, ve vybraných lokalitách na informačních tabulích a v informačních centrech v Opavě, Hradci nad Moravicí, Krnově a v Osoblaze

14 informačních tabulí bude prezentovat hodnotné krajinné prvky – aleje, sady, meze a kamenice se zastoupením ovocných stromů, netradiční ovocné druhy, zpracovatele ovoce, ale také širší socio-kulturní a historické vazby

 

exkurze Ovocné stromy jako součást krajiny Krnovska a Opavskadvě exkurze zaměřené na poznávání krajinných struktur s přítomností ovocných stromů, starých sadů, ukázky nových výsadeb, poznávání tradic pěstování a zpracování ovoce a návštěva zpracovatelů ovoce, některých zastavení ovocné stezky

 

 

 

 

 

 ovocnářský kursdva dvoudenní semináře v Městě Albrechticích a Lhotě (část Háje ve Slezsku) - teoretická přednášková část vedená odbornými lektory, exkurze a praktická výuka v terénu

 

 

 

exkurze k modelovým příkladům pěstování a zpracování ovoce v Bílých Karpatechjednodenní exkurze za příklady realizace projektů rozvoje pěstování a zpracování ovoce v oblasti Bílých Karpat

 

 

 

O všech akcích budete včas informováni.

Děkujeme za Váš zájem a těšíme se na spolupráci a zajímavé výsledky

Mgr. Radim Lokoč, Ph.D.

E-mail:  radim.lokoc@centrum.cz

a

Místní akční skupina Opavsko

Mgr. Vladislav Kos (manager MAS)

MAS Opavsko

Opavská 228

747 41 Hradec nad Moravicí

Tel.: 736 484 636

E-mail.: kos.ok@centrum.cz

http://www.masopavsko.estranky.cz/clanky/mas-opavsko

 

 

Dobrý den,
 
 
připravili jsme pro vás další možnosti, jak se zúčastnit a aktivně se podílet na projektu "Ovoce k lidem, lidé do sadů". 
Na webové stránce projektu (viz oblíbené odkazy) již můžete:
 
- seznámit se s několika články zaměřenými na staré odrůdy, možnosti financování vašich výsadeb..., další texty umístíme příští týden
 
- vkládat vlastní příspěvky - pošlete nám své postřehy, návody a texty, rádi je uveřejníme
 
- vkládat informace o vámi zmapovanýuch sadech, alejích, zahradách,
 solitérech...
 
- vyměnit si recepty na pokrmy, koláče, nápoje... vyrobené z ovoce
 
- seznámit se s kalendářem akcí
 
- přihlásit se na ovocnářský kurs
 
- zveřejnit své fotografie ovocných stromů
 
 
Na dalších částech webové stránky pracujeme, mejte proto pochopení, pokud
nebudou fungovat všechny podstránky.
 
 
Těšíme se na spolupráci a budeme rádi za jakýkoliv nápad i připomínku.
O dalších novinkách a činnostech vás budeme průběžně informovat.

S  pozdravem          Radim Lokoč