Jdi na obsah Jdi na menu
 


Královský stolec - ZPRAVODAJ

20. 1. 2010

Kde leží  „Královský stolec“

(Pro rusínský Zpravodaj zpracovala Mgr. Ludmila Čajanová)

 

            O tom, že kraj, ve kterém žijeme, má bohatou historii a prošly jím slavné a zajímavé osobnosti, svědčí nejen rudoltický zámek, ale i některé zeměpisné názvy přímo v naší obci.

            Podle staré farní kroniky se obec Rusín nachází „poblíž pruské hranice, jižně od vyvýšeniny Královský stolec (něm. Königsstuhl).“

Královský stolec je tedy podle historických pramenů vyvýšenina mezi Hrozovským potokem a Rusínem. Její název je spojován se jménem největšího českého krále Přemysla Otakara II., kterému se říkalo „král železný a zlatý“ a jehož říše svého času sahala od Baltu až po Itálii. Byl také kandidátem na císaře Svaté říše římské.

Pověst zaznamenaná ve vesnické kronice hrozovského rodáka Felixe Kunische vypráví, že v roce 1252 se mezi Hrozovou a Rusínem utábořilo vojsko krále Přemysla Otakara II. který se vracel domů z výpravy proti Prusům. Král si dal na tuto vyvýšeninu přinést polní sedátko, aby odtud mohl pozorovat terén.

A od té doby se vyvýšenině poblíž Klobouku (kopec, na němž stojí rusínská kaple) říká Královský stolec. Kronikář se domnívá, že jde o skálu nad Hrozovským potokem. Údaj z farní kroniky by svědčil spíše pro vrcholek s triangulačním bodem. Dle současných dostupných map by měl být Královský stolec malá vyvýšenina (dnes obdělané pole) za kaplí směrem dolů k Matějovické jeskyni.

Název „Královský stolec“ byl ve středověku znám jako místo, na němž byli voleni králové, nebo se scházeli kurfiřtové, aby se představili svému císaři. V Německu na břehu řeky Rýna (u Koblenze) založil takovýto „Kralovský stolec“ český král a zároveň německý císař Karel IV. Je proto docela možné, že legenda o rusínském „Královském stolci“ má skutečně historické jádro.

Naskýtá se tedy úkol pro zvídavé mladé patrioty, dopátrat se ve starých dokumentech, která z vyvýšenin nad Rusínem sloužila jako pozorovatelna pro krále Přemysla Otakara II. a případně tam umístit vhodné označení.