Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2006

26. 11. 2009
                                    Výroční zpráva
         občanského sdružení Královský stolec za rok 2006
 
14. 3. 2006 - Vernisáž výstavy dobových fotografií „Cesty člověka z domova domů“ v synagóze v Krnově.. Ve spolupráci s Maticí slezskou v Krnově a Krnovskou synagógou se Královský stolec podílel na realizaci výstavy dobových fotografií, které zachycovaly život všech etnik, které se podílely na historii města Krnova, jak v letech předválečných, tak i poválečných. Výstavu ocenil i přítomný náměstek hejtmana Moravsko-slezského kraje Ing. Jiří Carbol a zástupce polské strany, pan Biesadowski. Výstava měla mimořádný mediální ohlas.
 
8. 4. 2006 - Pochod na kopec Dubovec u Dívčího Hradu. Ve spolupráci s Maticí slezskou Krnov a Svazem turistů v Krnově se Královský stolec podílel na akci „Zkulturnění přírodní lokality Dubovec“. Zároveň ve spolupráci se Základní školou v Osoblaze vyhlásil a zorganizoval výtvarnou žákovskou soutěž „Jak si představuji Dubovec“. Za tímto účelem členové Královského stolce zajistili v osoblažské škole výstavu fotografií pana Jargaše s tématikou: přírodní krásy Dubovce. Nejlepší práce byla odměněna obecním úřadem v Dívčím Hradě. Součástí této akce byla výsadba stromku - dubu na vrcholku Dubovce za účasti žáků z Osoblažska a vydání pohlednic s fotografiemi Dubovce a okolní krajiny.
 
Duben - průběžně: Zahájení kurzů paličkování pod vedením členky Královského stolce paní Hany Klimoškové ve Slezských Rudolticích. Obecní rada pod vedením starostky Martiny Jalamasové odsouhlasila financování této akce.
 
Jarní výstava paličkovaných výrobnků a předvedení paličkovacích prací v Dívčím Hradě.
 
Zahájení spolupráce s obcí Slezské Rudoltice při organizaci zámeckých akcí: výstava dobových fotografií ze života Volyňských Čechů a bývalých německých krajanů.
 
Květen: Zahájení spolupráce se Střední zemědělskou školou v Městě Albrechticích. úprava porostu kolem nově vysazené aleje ve směru na Pelhřimovy.
 
3. 6. 2006 - Obnovení polního kříže na cestě směrem Hrozová - Pelhřimovy, který zde stál od roku 1780 a byl zničen při kácení stromů roku 2003 Silnicemi Jindřichov.
Slavnost požehnání kříže P. Zachrlou a P. Turzou za účasti široké veřejnosti z celého okolí včetně Krnova. Plechový korpus věnován krnovským děkanem P. Ludvíkem Kusem.
Slavnost doplněna tradiční „svatodušní vaječinou“, tombolou a společnou zábavou. Na úvod se konala členská schůze Královského stolce. Účast kolem 60 lidí.
 
8. 4. 2006 - Návštěva německých rodáků pod vedením pana Waltra Titze.Projížďka historickou železnicí - úzkokolejkou Třemešná-Osoblaha. Seznámení s historickým kostelem, hřbitovní zdí, a historickými náhrobky v Hrozové. Komorní koncert na kapli v Rusíně. Prohlídka nově vysázené aleje, na jejíž realizaci se pan Titze podílel. Společné posezení při kávě a koláčích. Předání propagačních materiálů.
 
Červenec - 1. Spolupráce na organizaci tradiční „Rudoltické stopy“. Prázdninový výlet dětí ze Slezských Rudoltic a okolí k Matějovické jeskyni. Seznámení s historií této lokality.
            2. Prázdninová aktivita pro děti: výlet na Liptaňskou rozhlednu a k liptaňským kapličkám. Pohoštění zajistila obec Slezské Rudoltice. Spojeno se soutěží a hrami pro děti.
 
5. 8. 2006 - Letní koncert v předvečer rusínské pouti v kostele v Hrozové. Účinkující: mladí hudebníci (žáci a studenti) z Osoblažska: Rusína, Slezských Rudoltic, Slezských Pavlovic a Třemešné. Obrovský úspěch. Plný kostel.
 
5. 8. 2006 - Výstava fotografií Veroniky Hofingerové a dobových fotografií Volyňských Čechů v hrozovském kostele a ve stáncích před hřbitovem u příležitosti koncertu a rusínské pouti. Ukázka paličkované krajky „Hrozovské srdce“ od autorky Hany Klimoškové.
 
6. 8. 2006 - Účast na rusínské pouti. Pomoc při pečení koláčů. Zajištění stánku s prodejem propagačních materiálů - pohlednic, paličkovaných výrobků a předvádění umění paličkování pro účastníky pouti. Stánky zakoupeny ze sponzorského daru pana Josefa Vendolského z Bohušova.
 
6. 8. 2006 - Odpolední koncert v hrozovském kostele pro německé rodáky - účastníky rusínské pouti. Účinkující: profesionální operní zpěváci rodiny Harasimovy z Krnova.. Opět plný kostel. Následně společenská zábava při kytaře.
 
Prázdninové školení paličkované krajky pro pokročilé - účast p. Klimošková: výuka tvorby podvínků.
 
Účast na oslavě u příležitosti vysvěcení opravené kapličky u domu pana Josefa Kubína v Hrozové. Kaplička zcela zrenovována na náklady majitele domu.
 
14. 9. 2006 - Na pozvání Královského stolce se uskutečnila návštěva německých rodáků pod vedením pana Kurta Schmidta na historickém hřbitově v Hrozové u příležitosti Česko-německého týdne v Krnově. Byla dohodnuta oprava vybraných německých náhrobků z důvodu uchování kulturního dědictví. Němečtí partneři se zavázali zafinancovat opravu patnácti náhrobků. Královský stolec bude dle svých možností usilovat o to,aby tento historický hřbitov - ojedinělá památka zdejšího regionu - zůstal pokud možno zachován.
Opravu náhrobků provedla firma Gromnica Zátor.
 
29. 9. 2006 - Tradiční „Setkání Hrozováků“ spojeno poprvé s konáním hrozovské pouti - u příležitosti svátku sv. Michaela archanděla, jemuž je hrozovský kostel zasvěcen. Bohoslužbu celebroval nový kaplan P. Tomáš Mlýnek.
Doplněno výstavou fotografií pana Tomáše Zemby a opravených památek . Spojeno s členskou schůzí Královského stolce.
Účast členů a příznivců ze širokého okolí. Kolem stovky lidí.
Setkání využito ke konání sněmu členů občanského sdružení.
Pohoštění z vlastních zdrojů - domácí pečivo, uzeniny a nápoje zakoupeny na náklady sdružení. Tombola.
 
 
Říjen: Opravený kříž při vjezdu do Hrozové doplněn černými nápisy. Zafinancoval pan Jiří Herblich z Hrozové.
 
Říjen: Z podnětu Královského stolce a částečně ze sponzorských darů občanů Rusína vyčištěn kříž u vjezdu do Rusína a doplněn černými nápisy.
 
Prosinec:Výborná spolupráce Královského stolce s obcí Slezské Rudoltice na přípravě vánočních trhů ve Slezských Rudolticích.
Členové Královského stolce - manželé Šteflovi z Hrozové věnovali sponzorsky pro tuto akci vánoční stromky. Na výrobě stojanů pro stromečky se podíleli také paní Návratová a pan Sobek z Hrozové.
Stánky s propagačními materiály Královského stolce pod vedením paní Kubánkové, Návratové a Klimoškové byly velkým obohacením vánočního trhu a měly velký úspěch.
 
Průběžně: účast členů Královského stolce na kulturních akcích regionu Osoblažska.
(např. slavnost odhalení rekonstruované sochy sv. Jana Nepomuckého ve Sl. Pavlovicích, Svatomartinská pouť v Bohušově atd...)
 
Navázání spolupráce s občanským sdružením „Tělesně postižených“ Osoblaha a s osoblažskou Základní školou. Královský stolec zajistí akce k historii Osoblažska - vlastivědné výlety osoblažských dětí za poznáním svého kraje.
Poskytnutí finančního příspěvku na konání převánoční výstavy v osoblažské škole s ukázkou paličkování.
 
24. 12. 2006 - Ve spolupráci s místním farářem, P. Marianem Nowakem zajištěna půlnoční bohoslužba na rusínské kapli. Připraveno pohoštění a hudební vystoupení.
 
26. 12. 2006 - Spolupráce na organizaci vánočních koncertů v Hlince a Slezských Pavlovicích. Moderátor. Ludmila Čajanová.
 
Zapsala: Mgr. Ludmila Čajanová